Katarzyna Myćka
perkusja
Tomasz Skweres
wiolonczela
Paul Cortese
altówka
Karel Dohnal
klarnet
Jan Harasimowicz
trąbka
Agata Igras
flet
Paweł Maślanka
skrzypce I
Adam Siebers
skrzypce II
Karol Nasiłowski
kontrabas
Mateusz Kupski
puzon
Annika Fredriksson
fagot
Anna Farysej
solistka
Igor Szeligowski
waltornia
Monika Sęk
obój